Мозъкът отделя около 600,000 сигнала в секунда. Той ги изпраща и от своя страна получава информация от тялото. Например, движението на мускула започва от предната част на мозъка и се изпраща чрез сигнали от гръбначния мозък, на ръката или крака, където той се превръща в движение. За да изпратите този сигнал „движение на мускулите“, обаче, мозъкът трябва първо да получи сигнал за това какво се случва и защо този мускул трябва да бъде преместен. Това изпращане и получаване на информация работи в една верига със сигнали с много голяма скорост, която ние не осъзнаваме.

Терапията Боуен подпомага чрез нежни движения, правени през редовни интервали от време, мозъкът да разгледа друг набор от променливи. Така той започва да преподрежда  сигналите, но е и в състояние да получава и интерпретира информация и от други части на тялото. Това обяснява защо терапията Боуен лекува заболявания, за които пациентът може още да не знае. Боуен помага на мозъка да установи тези области в организма, които имат нужда от лечение.

Движенията, използвани в терапията Боуен, са много отличителни и се използват на определени точки на тялото. Те включват преместване на меките тъкани по определен начин. Том Боуен е открил, че правенето на малки и леки движения на стратегически места в тялото генерират интегриран лечебен отговор. Тази терапия се смята за подходяща от новородени до възрастни хора.

heaven_on_earth_by_wabbittx-d3at126

Артеса – Център за Боуен терапия